طرح های سفارشی پوستر

کاغذ دیواری سه بعدی با طرح دلخواه

همراهان گرانقدر در این نوع طرح ها میتوانید با انتخاب طرح زمینه دلخواه خود و با استفاده از تصاویر شخصی خودتان یک پوستر با طرح سفارشی مختص خودتان داشته باشید. این نوع از کاغذ دیواری از این لحاظ حائز اهمیت است که به وسیله آن میتوان طرح را بسیار متناسب با محیط و یا هدف اجرای آن طراحی نمود وبا توجه به اینکه همانند سایر طرح های دیگر هیچگونه محدودیتی در ابعاد نداریم به وسیله آن میتوان هر دیوار ویا مکان قابل نصبی را کامل پوشش دهیم. به طور مثال میتوانید با توجه به علایق خود و یا کودکانتان از میان طرح های شرکت ویا تصاویر خودتان یک طرح را انتخاب کنید همانند طرح زیر که طرح یک تاب درختی زیبا جلوی یک خانه درختی با گل های زیبای اطراف آن میباشد. پس از این کار میتوانید تصویر کودکتان را برروی تاب و یا کنده درخت موجود در تصویر قرار دهید،برای این کار کافیست که در یک ژست مشابه یک تصویر با کیفیت از کودک خود بگیرید و آن را برای ما ارسال کنید تا ما آن را همان گونه که شما دوست دارید طراحی کنیم، همانند تصویرهای زیر

طرح های سفارشی پوستر
طرح های سفارشی پوستر
طرح های سفارشی پوستر
طرح های سفارشی پوستر
طرح های سفارشی پوستر
طرح های سفارشی پوستر
طرح های سفارشی پوستر
طرح های سفارشی پوستر
طرح های سفارشی پوستر
طرح های سفارشی پوستر
طرح های سفارشی پوستر
طرح های سفارشی پوستر
طرح های سفارشی پوستر
طرح های سفارشی پوستر
طرح های سفارشی پوستر
طرح های سفارشی پوستر